Według danych GUS z 2016 r. w Polsce 2,8 mln osób jest dotkniętych uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku, w tym około 1 mln osób czyta z dużą trudnością, a 42 tys. deklaruje, że nic nie widzi. Z kolei z danych pochodzących z NSP 2011 wynika, że wśród populacji osób z niepełnosprawnością wzroku, około 155 tys. to osoby niewidome, a około 940 tys. osoby słabowidzące.

Z danych PFRON wynika, że wśród osób z niepełnoprawnościami stopa bezrobocia latach 2015-2018 spadła z 13 proc. do 6,2 proc. Według danych za trzeci kwartał 2018 r. współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.

Na nowy program 12 mln zł

Na realizację projektu kompleksowego wsparcia dla osób niewidomych w latach 2019-2022 ma być przeznaczone ponad 12,2 mln zł. Partnerami projektu budowy kompleksowego systemu szkolenia psów przewodników są: Polski Związek Niewidomych, Fundacja Vis Maior, Fundacja Pies Przewodnik, Fundacja "Psie serce" i Fundacja na rzecz osób Niewidomych "Labrador Pies Przewodnik".

Ministerstwo zaznaczyło, że osoby niewidome napotykają istotne przeszkody w integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, m.in. wynikające z trudności w samodzielnym poruszaniu się poza domem. - Tymczasem pomoc w postaci psów przewodników jest jedną z bardziej skutecznych metod wsparcia osób niewidomych i niedowidzących. Pies pomaga w istotny sposób w poruszaniu się w przestrzeni publicznej w sposób pewny i bezpieczny, zwracając uwagę na przeszkody, których niewidomy nie wykryje białą laską, np. przeszkody zwisające (gałęzie), pomaga sprawnie omijać samochody nieprawidłowo zaparkowane na chodniku, a także prowadzi poprzez tłum ludzi - wskazał resort.

- Sprawne poruszanie się z psem przewodnikiem ułatwia osobie niewidomej dotarcie do miejsca pracy, więc takie osoby są bardziej aktywne zawodowo - dodano.

 


Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że wciąż w społeczeństwie jest niejasna rola, którą spełnia pies przewodnik. – Mamy ciągle problemy, że gdzieś osoby niewidomej z psem nie wpuszczono, gdzieś chciano wpuścić osobę niewidomą, ale psa nie chciano wpuścić. Tych barier w społeczeństwie jest dużo i często wynikają z nieznajomości – powiedział.

Badanie przeprowadzone przez Europejską Federację Psów Przewodników w 2013 r. wykazało, że było wówczas w Europie 14299 psów przewodników, co oznacza średnio 20 psów na 1 milion ludności.

 


W Unii Europejskiej ta średnia wynosiła 27 psów na milion mieszkańców, z tego najwyższy wskaźnik występował w Czechach – 57 psów na milion mieszkańców, natomiast największa bezwzględna liczba psów przypadała na Wielką Brytanię – 4770.

Badanie wskazuje również, że w krajach o dużej liczbie psów przewodników istnieje szereg szkół psów przewodników, np. w Czechach 6 szkół, w Austrii 5 szkół, w Wielkiej Brytanii 9, w Holandii 12, w Niemczech i w Belgii po 13, we Francji 14.

Czytaj też: PFRON: Mniej bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami >>>