Kila dni temu rząd przyjął projekt nowelizacji noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - czyli tzw. "Małego ZUS plus". To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Co do zasady chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji.

 


Czytaj więcej na Prawo.pl: Rząd przyjął projekt ws. "Małego ZUS plus"


Pracodawcy chcą zmian

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta Pracodawców RP, tzw. „mały ZUS plus” to korzystne rozwiązanie, bowiem zmniejszy obciążenia mikro i małych przedsiębiorców. - „Mały ZUS plus” pozwoli na obniżenie składek przedsiębiorców już korzystających z „małego ZUS-u”,  a także poszerzy grupę firm płacących niższe składek - podkreśla.

- Przykładowo przedsiębiorca, który uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 2.500 zł wybierając „mały ZUS plus” zamiast „małego ZUS-u”, zaoszczędzi ok. 445 zł. W skali roku jest to kwota 5.340 zł. Dlatego też przedsiębiorcy będą korzystać z tego rozwiązania, zainteresowanie już teraz jest widoczne. Chęć opłacania składek liczonych od dochodu zgłosiło już 180 tys. przedsiębiorców, szacuje się że docelowo z „małego ZUS-u plus” skorzysta ok. 300 tys. przedsiębiorców. Na zgłoszenie przedsiębiorcy mają czas do końca stycznia 2020 r. - wskazuje ekspert.

Czytaj w LEX: Ustalenie płatnika zasiłków w roku 2020 >

Jej zdaniem jednak kwota przychodów powinna być co roku waloryzowana, co pozwoli uzyskać realny obraz sytuacji majątkowej przedsiębiorcy. Podobne zdanie w tej sprawie ma Związek Rzemiosła Polskiego.  - Uważamy, że  zaproponowany w kwocie 120  tysięcy zł  limit przychodów powinien być  podniesiony, co najmniej dla usług materialnych, drobnych wytwórców i handlu. Niezależnie,  ZRP wnioskował  o wprowadzenie do ustawy mechanizmu corocznej  waloryzacji tej kwoty - podkreśla Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego.

- Limit powinno się oprzeć o trzydziestokrotność. Takie rozwiązanie pozwalałoby wziąć pod uwagę wahanie płac. W tej sytuacji przedsiębiorcy realni mogliby skorzystać z Małego ZUS-u plus - podkreśla Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Lutow zwraca uwagę, że chociaż  możliwości skorzystania z ulgowego zus-u zostały poszerzone, to nadal z uwagi na wprowadzenie warunku nieprzekroczenia przychodu w wysokości 120 tys. zł nie są zadowalające dla dużej grupy przedsiębiorców. - Są to przedsiębiorcy osiągający niskie dochody, poniżej 5-tys. zł , które dają możliwość obniżenia składki, ale którzy ze względu na specyfikę działalności (np. usługi materialne i handel) nie zmieszczą się w 120-tysięcznym limicie przychodu - mówi ekspert.

Czytaj w LEX: Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2020 >

- Dotyczy to,  np. wielu działalności rzemieślniczych, które charakteryzują się tym, że w skład  usługi wchodzi  na ogół materiał i łatwo jest przekroczyć limit 120 tysięcznego przychodu. Te osoby nie będą mogły skorzystać  z tych rozwiązań. Naszym zdaniem to propozycja przede wszystkim dla wolnych zawodów i  osób samozatrudnionych. Tylko nieliczni  rzemieślnicy z niej skorzystają, tym bardziej, że wyłączeni z niej są opłacający kartę podatkową i nie będący podatnikami VAT. Z kolei dla opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  ustalono nieżyciowy uproszczony sposób ustalenia dochodu  uprawniającego do składek ulgowych - w  wysokości  50 proc. osiągniętego przychodu - dodaje.  

Dlatego ZRP oceniając projekt ogólnie  pozytywnie zwrócił uwagę, że wymaga on dalszych prac legislacyjnych, tak aby kryteria pozwalające na skorzystanie z preferencyjnych składek były racjonalne i objęły faktycznie najsłabsze dochodowo firmy.  

 


Mały ZUS

Obecnie – od 1 stycznia tego roku – obowiązuje tzw. Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób.

Czytaj w LEX: O czym pracodawca powinien pamiętać na przełomie roku >

Przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali jednak poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania. Zgłaszali też postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który lepiej niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy. Mały ZUS plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.