- Mały ZUS Plus to ulga, która uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Co istotne, nie dotyczy ona jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości. Należy pamiętać, że niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci przedsiębiorca. Mały ZUS plus to możliwość opłacania niższych składek przez małych przedsiębiorców. Jak to rozwiązanie wpisuje się w system oskładkowania przedsiębiorców? >

Mały ZUS Plus adresowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

 


Ważny odpowiedni kod zgłoszenia

Jak mówi Beata Kopczyńska, jeśli ktoś chce skorzystać z Małego ZUS Plus, to do końca stycznia tego roku powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592. I przypomina: - Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2021 r. z małego ZUS, a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2021 r. i chcą nadal z niej korzystać oraz spełniają warunki, muszą złożyć jedynie formularze rozliczeniowe.

Zatem każdy korzystający z Małego ZUS Plus w 2022 r. musi złożyć dokumenty do ZUS, tj. ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 r. (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdź w LEX: Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. >

 


Rozpoczynający biznes mają inne ulgi

Do Małego ZUS Plus nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, gdyż jeden z warunków otrzymania ulgi to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z innych form wsparcia, jak np. półrocznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli tzw. ulgi na start) oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na Mały ZUS Plus.

- Możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne to prawo, nie obowiązek. Przedsiębiorca może zdecydować, co jest w danym momencie dla niego korzystne i sobie to skalkulować. Na pewno niższe składki na ubezpieczenia społeczne to niższe koszty prowadzenia firmy. Jednak niskie składki to też niskie świadczenia wypłacane w związku z chorobą, opieką nad chorym członkiem rodziny, czy wyliczoną rentą bądź emeryturą – przypomina Beata Kopczyńska.