W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2021 r., poz. 1056). Ogłosił w nim, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 wynosi 177 660 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5922 zł.

Tytułem przypomnienia dodajmy, że w 2021 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. kwota 30-krotności, wynosi 157 770 zł a do jej ustalenia przyjęto kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 5259 zł (M.P. z 2020 r., poz. 1061).

Czytaj również: Zmiany w limicie 30-krotności w 2021 roku>>

- Dobrą wiadomością dla ubezpieczonych i płatników składek jest pozostawienie tzw. limitu 30-krotności w systemie ubezpieczeń społecznych. Mimo, że rząd kilka razy podchodził do zmiany, na 2022 rok pozostawiono ten limit. Zmianie uległa jedynie sama kwota, która jest pochodną przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Skoro to wynosi 5920 zł, to limit roczny, po przekroczeniu którego nie płaci się już składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosić będzie 177 600 zł – wyjaśnia dr Antoni Kolek, prezes spółki Instytut Emerytalny.