Z komunikatu opublikowanego w czwartek na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Co ważne, decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
Zakład przypomina, że prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

 

Czytaj również: Zbiorowa izolacja z powodu koronawirusa pod nadzorem, domowa bez