- W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do klientów ZUS z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu – powiedział rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Zobacz szkolenie w LEX: Koronawirus - uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika >

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej – numer tel. 22 560 16 00.  Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00.

Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl

Kontakt możliwy jest także za pośrednictwem usług elektronicznych dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (link do ulotki – ulotka w załączeniu).

Czytaj w LEX: Obowiązki i uprawnienia pracodawców oraz pracowników związane z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 >

 


Doradca w sprawie ulg i umorzeń

Doradca zaproponuje przedsiębiorcy najdogodniejszą formę spłaty należności (np. rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składek). Pomoże w wypełnieniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia ulgi i poinformuje o etapach rozpatrywania wniosku (110 doradców w całym ZUS). Usługę tę kierujemy do osób, które mają trudności i zaległości w regulowaniu składek.

- Zachęcamy, aby korzystać z tego telefonicznie lub mailowo – powiedział rzecznik ZUS.

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik (lub jego dziecko) zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >

Celem doradcy jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ulg w spłacie należności. Z usług doradcy ds. ulg i umorzeń skorzystać mogą przede wszystkim płatnicy składek, ale również inne osoby zobowiązane do spłaty tych należności, a także osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 


Doradca ds. ulg i umorzeń na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskazuje mu najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań. Może zaproponować płatnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminu płatności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

- W szczególnie trudnych sytuacjach określonych przepisami prawa możliwe jest również umorzenie należności, nie mniej jednak jest to instrument, z którego korzystamy niezmiernie rzadko - mówi rzecznik ZUS.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób pracownik biurowy może świadczyć pracę w ciągu tego samego dnia częściowo z domu i częściowo z biura? >

Zakład może umorzyć należności w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności lub gdy osoba opłacająca należności znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Czytaj również: ZUS uruchomił specjalne linie tematyczne dotyczące zasiłków i kwarantanny