Osoby dzwoniące do COT (tel. 22 560 16 00) i chcące uzyskać informacje na temat:

  • zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS, na klawiaturze numerycznej telefonu muszą wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 - zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji;
  • ulg i umorzeń oraz zawieszenia działalności - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu muszą wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 - ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności;
  • w innych sprawach - tak jak dotychczas – po wybraniu 0 (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:
  1. Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
  2. Renty i emerytury,
  3. Zasiłki,
  4. Informacje dla ubezpieczonych,
  5. Informacje dla płatników.

Czytaj również: ZUS: Za okres kwarantanny przysługują świadczenia z tytułu choroby