Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawiła na obecnym posiedzeniu Sejmu informację o działaniach w ramach tarczy antykryzysowej w zakresie wsparcia pracowników i  pracodawców. Podsumowała także efekty wprowadzenia tych mechanizmów dla rynku pracy. Jak poinformowała Marlena Maląg, w ramach wszystkich tarcz udzielone zostało już dofinansowanie na ponad 119 mld zł. Dzięki temu zostało ochronionych  ponad 5 mln miejsc pracy.

 


Mechanizmy ochrony

I tak, w ramach ustawy w sprawie COVID-19, przekazano ponad 12 mld zł na dofinansowanie do wynagrodzeń na ochronę ok. 3 mln miejsc pracy.  Przedsiębiorcy mogą korzystać zarówno ze  środków Funduszu Pracy, jak i Funduszu Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych.  

Czytaj w LEX: Pomoc udzielana z FGŚP przedsiębiorcom w związku z epidemią >

- Analizując na bieżąco działanie tego instrumentu rozszerzaliśmy wsparcie, by trafiało nie tylko do przedsiębiorców, ale także do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność non profit, czy organizacji mających tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub wpisanego na listę dziedzictwa światowego – mówiła minister Maląg.

W ramach pożyczki dla mikroprzedsiębiorców złożonych zostało ponad 1,9 mln wniosków.  Mikroprzedsiębiorcom wypłaconych zostało ponad 8,8 mld zł.

Sprawdź w LEX: Czy mikropożyczka z tarczy antykryzysowej podlega egzekucji?  >

- Rozszerzyliśmy ten instrument. Teraz wystarczy przez trzy miesiące prowadzić firmę, by pożyczka została umorzona. Nie trzeba także składać odrębnych wniosków – dodała minister pracy.

Według niej, dużym zainteresowaniem cieszą się także świadczenia postojowe (ponad 4,4 mld zł wypłaconych w ramach 2,24 mln świadczeń) oraz zwolnienia i ulgi ze składek ZUS – ponad 16 mld zł  i 6,5 mln ubezpieczonych zwolnionych z płacenia składek.

Zobacz procedury w LEX:

Szefowa resortu rodziny przypomniała także o dodatkowym zasiłku opiekuńczym wprowadzonym dla rodzin, podobnie jak i o pracy zdalnej. - Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Jest to wspólne działanie strony społecznej i strony pracodawców – podkreślała podczas sejmowego wystąpienia Marlena Maląg.

 


Rynek pracy

- Sprawdzianem wypracowanych instrumentów wsparcia jest sytuacja na rynku pracy. W miarę suchą nogą przeszliśmy przez spowolnienie gospodarcze – stwierdziła minister pracy oceniając działanie tarcz na rynku pracy.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność pracowników i współpracowników za nieprzestrzeganie procedur związanych z ograniczeniami epidemicznymi >

Na koniec czerwca stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. Bez pracy było 1 mln 27 tys. osób. - Od połowy marca do dzisiaj mamy 100 tys. osób bezrobotnych więcej.  Te osoby nie zostały bez wsparcia. Dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja  Dudy wprowadzony został dodatek solidarnościowy – 1400 zł przez trzy miesiące dla osób, które utraciły pracę – przypomniała minister Marlena Maląg, wskazując, że dodatek ten wypłacono już 98 tys. osób.

Według szefowej resortu pracy, wzrost liczby ofert pojawiających się w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz coraz mniejszy  przyrost stopy bezrobocia z miesiąca na miesiąc to kolejny przykład rosnącego ożywienia na rynku pracy.

Czytaj w LEX: Pomoc publiczna udzielana w związku z koronawirusem >

Minister podsumowała także działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie pandemii. Jak powiedziała, zwiększone zostały dopłaty do wynagrodzeń dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne ale także uruchomiony został program „Pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego programu na świadczenie dla osób niepełnosprawnych, które na skutek pandemii utraciły możliwość korzystania  z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych wydatkowano dotąd ponad 124 mln zł.