20 czerwca przypada Ogólnopolski Dzień HR-owca. Z tej okazji Pracuj.pl przeprowadził coroczne badania społeczności HR pt. „HR-u portret własny”, sondujące nastroje i postawy panujące w branży. Z najnowszych danych Pracuj.pl wynika, że specjaliści zajmujący się rekrutacją i rozwojem zatrudnionych są dziś pilnie poszukiwanymi pracownikami. W obliczu pandemii, wybuchu wojny w Ukrainie oraz spodziewanej globalnej recesji pozyskanie i utrzymanie wysokiej motywacji wśród pracowników staje się jednym z najważniejszych wyzwań w organizacjach, a temu zadaniu mogą sprostać doświadczeni HR-owcy.

  • 92 proc. HR-owców (niezależnie od wielkości firmy, w której pracują) odpowiada za pozyskanie pracowników – publikuje ogłoszenia o pracę, prowadzi selekcję aplikacji oraz wspiera procesy rekrutacyjne;
  • Wśród najważniejszych umiejętności na swoim stanowisku wymienia: dobrą organizacji pracy i umiejętność nadawania priorytetów zadaniom (śr. 75 proc.), skuteczną komunikację i nawiązywanie relacji z biznesem,  klientem wewnętrznym (śr. 66 proc.) oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i zmian w prawie (64 proc.);
  • 73 proc. badanych chciałoby więcej czasu poświęcać na rozwój własny. A najczęstszymi źródłami wiedzy są dla HR-owców ich koleżanki i koledzy (mentoring – śr. 71 proc.), szkolenia zawodowe (60 proc.), bezpłatne webinary i spotkania z ekspertami online (57 proc.).

 

Czytaj też: HR-owiec na tropie, czyli jak wybrać właściwe narzędzia do pracy >>>

 


HR-owiec pilnie poszukiwany

Z danych zebranych przez serwis rekrutacyjny Pracuj.pl wynika, że miesięczna liczba ofert pracy skierowanych do HR-owców w 2022 roku wzrosła blisko dwukrotnie w porównaniu do roku 2021. W okresie styczeń – maj 2022 poszukiwano ponad 25 tys. pracowników do struktur HR w organizacjach, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ofert pracy oscylowała wokół 14 tys. Rekordowym miesiącem okazał się marzec 2022 roku, gdy łączna liczba ogłoszeń o pracę adresowanych do specjalistów HR wyniosła blisko 6 tys. ogłoszeń (dane wewnętrzne Pracuj.pl, czerwiec 2022 r.). Wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów z obszaru human resources są osoby zajmujące się rekrutacją i employer brandingiem oraz odpowiedzialne za tzw. twardy HR czyli kadry i wynagrodzenia.

Czytaj też: Kluczowe Wskaźniki Efektywności i ich zastosowanie w operacyjnych procesach HR >>>

Również zapytani o zdanie HR-owcy potwierdzają, że wśród ich najważniejszych zadań są właśnie rekrutacja i pozyskanie odpowiednich pracowników do organizacji. Co ciekawe, w mniejszych (do 50 pracowników) i średnich (do 250 pracowników) organizacjach przeważającą rolą HR-u jest właśnie rekrutacja – odpowiednio 94 proc. i 93 proc. wskazań. Z kolei w największych organizacjach, liczących ponad 250 zatrudnionych, rola HR-owców jest bardziej zróżnicowana i tylko 67 proc. lub 77 proc. z nich odpowiada za znalezienie i pozyskanie talentów do firmy (odsetek osób zajmujących się rekrutacją w dużych organizacjach różni się ze względu na zadeklarowaną w badaniu odpowiedzialność za 1 wybrany obszar HR - wśród tych badanych 67 proc.  zajmuje się rekrutacją, lub kilka pokrewnych dziedzin - wśród tych badanych 77 proc. zajmuje się również rekrutacją).

- Co roku badamy nastroje w branży HR. Tegoroczna edycja „HR-u portret własny” pozwoliła przyjrzeć się temu, jak dwa lata pandemii - ale też wiele innych światowych wydarzeń - odbiły się na kondycji tego sektora oraz jaki miały wpływ na pracę specjalistów ds. HR. Bez wątpienia rola HR już nie tylko życzeniowo, ale faktycznie staje się strategiczna w organizacjach. Świadczy o tym nie tylko opinia samych HR-owców wyrażona w badaniu, ale również obserwowana przez nas rosnąca liczba ogłoszeń o pracę, która świadczy o tym, że organizacje dostrzegają silną potrzebę rozbudowy struktur opiekujących się obszarem People & Culture -  mówi Iga Pazio, B2B Marketing Communications Manager w Grupie Pracuj.

Czytaj również: Co czwarty Polak czuje się wypalony zawodowo>>

HR - nadal od zadań specjalnych i… różnorodnych

Z raportu „Na strategicznym biegu” wynika również, że w zdecydowanej większości firm -  niezależnie od ich wielkości - HR jest obszarem wielozadaniowym, a zatrudnieni tu pracownicy odpowiadają również za: onboarding i offboarding (66 proc. wskazań w małych firmach, 78 proc. - w średnich i 81 proc. - w dużych), rozwój i szkolenia pracowników (odpowiednio: 57 proc., 76 proc. i 77 proc.), a także za motywowanie, programy benefitowe i wellbeing (56 proc., 76 proc., 74 proc.). W najmniejszych firmach pracownicy HR są również często odpowiedzialni za działania spoza tego obszaru biznesowego. 

Czytaj też: Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników – praktyczne przygotowanie metodologii prowadzenia badań w firmie >>>

 


Wsparcie jeszcze wykonawcze czy już strategiczne?

Jak pokazuje raport „Na strategicznym biegu” obszar HR jest dziś faktycznie strategicznym ogniwem organizacji, a kompetencje osób zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami People & Culture nie tylko stale rosną, ale również są coraz bardziej pożądane przy stole zarządów. Sami ankietowani HR-owcy również dostrzegają, że ich rola w organizacji zmieniła się w ciągu dwóch ostatnich, niepozbawionych wyzwań lat.

Czytaj też: Rola HR w obszarach Compliance - przełożenie na praktykę współdziałania >>>

Pracuj.pl zapytał respondentów badania „HR-u portret własny 2022” również o to, jak w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się rola HR w organizacji. W odpowiedzi ankietujący usłyszeli, że pełni on rolę strategicznego partnera w organizacji od odpowiednio 26 proc. pracowników HR małych firm, 35 proc.  pracowników firm średnich i aż 40 proc. dużych firm i korporacji. Z kolei ze  stwierdzeniem, że HR pełni funkcję wykonawczą wobec zarządu i biznesu zgodziło się jedynie 18 proc. pracowników HR w małych firmach, 19 proc. - w średnich firmach i 17 proc. w dużych firmach.

Określeniu znaczenia HR w organizacji służyło z kolei pytanie o zwiększenie roli HR w organizacji w ciągu ostatnich lat. Tę tezę potwierdziło 28 proc. badanych HR-owców z małych firm, 29 proc. - z firm średnich i 33 proc. z dużych, przy czym jedynie niespełna 1-2 proc. ankietowanych HR-owców uważa, że rola HR w firmie spadła lub spadnie w najbliższej przyszłości.

 

Plusy i minusy bycia HR-owcem

Choć ostatnie lata postawiły przed HR-owcami wiele wyzwań, nadal dla osób go wykonujących jest to zawód wysoce satysfakcjonujący i jedynie 16 proc. osób związanych z tą profesją myśli o jej zmianie, a większość (80 proc.) jest zadowolonych z pełnionej funkcji i zmian nie planuje. To, co najbardziej motywuje do codziennej pracy HR-owców to przede wszystkim współpracownicy i atmosfera pracy, satysfakcja i poczucie wpływu na to, jak rozwija się organizacja, różnorodność zadań oraz fakt bycia docenionym przez koleżanki i kolegów w pracy oraz zarządy.

Z kolei wśród osób rozważających przebranżowienie argumentami stojącymi za taką decyzją są przede wszystkim niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, niezadowalający zakres obowiązków, a także brak możliwości awansu lub jego niejasne kryteria oraz brak szans na dalszy rozwój i podnoszenie własnych kompetencji.

Ponadto z raportu „Na strategicznym biegu” przygotowanego przez Pracuj.pl wynika, że  wszyscy pracownicy – nie tylko z działów human resources – boleśnie odczuli stres i niepokój wywołane pandemią oraz perturbacjami na rynku pracy, a których długofalowym skutkiem były spadek motywacji i zaangażowania, a także zmęczenie. Jednak wśród plusów pojawiły się możliwość pracy zdalnej z domu (około 65 proc. wskazań ogółem – zarówno wśród pracowników firm małych, średnich, jak i dużych), możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca (51 proc. ogółem), wdrożenie nowych narzędzi i technologii ułatwiających codzienną pracę (ok. 51 proc.), a także większa wyrozumiałość, empatia, wrażliwość wśród pracowników i przełożonych (ok. 39 proc.).

Jednocześnie średnio ponad połowa respondentów wskazuje, że ich zdaniem sytuacja na rynku pracy jest gorsza niż przed pandemią, a blisko co trzeci z nich widzi również pogorszenie sytuacji w swojej organizacji.

Badanie „HR-u portret własny” zostało przeprowadzone przez Pracuj.pl techniką CAWI, polegającą na samodzielnym wypełnieniu ankiety internetowej przez respondentów i respondentki pracujących na stanowiskach HR w firmach:  małych zatrudniających do 49 pracowników (N=130), średnich zatrudniających 50-249 pracowników (N=231), dużych firmach powyżej 250 pracowników (N=279). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-22 maja 2022 r.