Zwolnienia papierowe, które od 1 grudnia już nie powinny być wystawiane, nie przekraczają progu 1 proc. ZUS zapewnia, że pacjenci, którzy takie druki otrzymają, w żadnym przypadku nie będą poszkodowani.

Do poranka 7 grudnia lekarze w całym kraju wystawili ponad 450 tys. zwolnień elektronicznych. Tylko wczoraj do Zakładu wpłynęło blisko 83 tys. e-ZLA. Największą liczbę wystawionych e-zwolnień ZUS odnotował w poniedziałek i było ich blisko 151 tys.

Sprawdź w LEX: Czy żona (lekarz) może wystawić zwolnienie lekarskie mężowi? >

Co ważne, już ponad 112 tys. lekarzy ma zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych uprawniający do wystawiania e-ZLA, a prawie 104 tys. lekarzy otrzymało z ZUS certyfikat umożliwiający podpisywanie zwolnień elektronicznych. Obecnie jedynie 1,5 proc. medyków wystawiających zwolnienia nie dysponuje własnym profilem na PUE ZUS. Dotychczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło jedynie 2,7 tys. zaświadczeń papierowych, które od 1 grudnia nie powinny być honorowane, jako nie mające umocowania w przepisach prawa.

 


 

Podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od 1 grudnia jest zwolnienie w formie elektronicznej. Może to też być wydruk z systemu elektronicznego. Rzecznik ZUS uspokaja wszystkich pacjentów, którzy otrzymają od lekarza zaświadczenie papierowe niezgodne z obowiązującymi przepisami. - Pacjent nie może ponosić konsekwencji decyzji lekarza o wystawieniu druku nieprzewidzianego w prawie. Dlatego jeśli tylko na blankiecie papierowym znajdą się wymagane do wypłaty świadczenia dane oraz pieczęć i podpis lekarza, może być on wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS oraz pracodawca wypłacą wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie - mówi Andrusiewicz.

 


ZUS może też w niektórych przypadkach uznać papierowe zwolnienie, nawet jeśli nie znajdą się na nim wszystkie konieczne dane. Ważne by znalazły się na nim: imię, nazwisko, numer PESEL, okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a także ewentualnie dane osoby, którą będziemy się opiekować. Jeśli tego typu danych zabraknie, lekarz będzie musiał je uzupełnić. Wojciech Andrusiewicz przypomina też, że jeśli to ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy, to należy pamiętać o NIPie płatnika składek i adresie pobytu chorego w trakcie niezdolności do pracy.

Nieco inaczej przedstawiają sprawę papierowych zwolnień lekarze. Narzekają na wieszający się system i twierdzą, że niektórzy pracodawcy traktują papierowe zwolnienie pracownika wyłącznie jako usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a nie jako podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

E-zwolnienie lekarskie >

Prawo pracodawcy do żądania informacji o stanie zdrowia pracownika >

Choroba pracownika a niezdolność do pracy >

Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego >

Upoważnienie asystentów medycznych do wystawiania zaświadczeń w imieniu lekarza >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >