Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób przy użyciu pojazdów innych niż autobusy (tj. przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą).

 


Kierowcy ci bowiem, po przekroczeniu granicy państwowej, są kierowani przez organy Straży Granicznej do odbycia obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny, pomimo że przepisy w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przewidują wyłączenie z tego obowiązku zawodowych kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym.

Czytaj również: Od poniedziałku obowiązują nowe zasady kierowania pracowników na kwarantannę

Przepisy sobie, praktyka sobie

Po analizie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (aktualnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 792) Rzecznik MŚP wskazał we wniosku, że możliwy jest brak podstaw do różnicowania sytuacji prawnej zawodowych kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób przy użyciu pojazdów innych niż autobusy. Dlatego wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości i zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 


Co istotne, już w styczniu 2020 r. Rzecznik MŚP występował do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wówczas wątpliwości co do stosowania przez organy Straży Granicznej zasad Konstytucji Biznesu. W odpowiedzi pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił m.in., że funkcjonariusze SG przeprowadzając kontrolę, każdorazowo powinni kierować się zasadą proporcjonalności.