Od 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie mają osoby przekraczające granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice  (Dz. Urz. UEL 77 z 23.03.2016, str.1, z późn. zm.) w ramach wykonywania  czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie  sąsiadującym  przez  osoby  wykonujące  te  czynności  w  tych państwach (czyli granicę wewnętrzną UE).  Zwolnienie z kwarantanny dotyczy osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Zobacz w LEX: Kalkulatory pomocy w ramach tarczy antykryzysowej >

To reakcja rządu na trwającą od początku stanu epidemii krytykę obowiązujących w tym zakresie zasad. W ostatnich dniach doszło wręcz do protestów przy granicy osób pracujących w przygranicznych miejscowościach w Niemczech i Czechach, a także rolników uprawiających ziemię za granicą. Z krytyką pod adresem polskiego rządu wystąpił też premier niemieckiego landu Brandenburgia.  Informując o decyzji, premier Mateusz Morawiecki w miniony czwartek podkreślił, że podjęta została po głębokich analizach epidemiologicznych we współpracy z rządami w Berlinie i Pradze oraz po konsultacjach z samorządami. 

 

Pojęcie „granic wewnętrznych” oznacza:

  • wspólne granice lądowe państw członkowskich, w tym granice na rzekach i jeziorach,
  • porty lotnicze państw członkowskich przeznaczone do lotów wewnętrznych,
  • porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach państw członkowskich służące do regularnych wewnętrznych połączeń promowych.

Warunkiem zaś zwolnienia z kwarantanny jest to, aby dana osoba przekraczała granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w  państwie  sąsiadującym. Przy czym, w państwie sąsiadującym musi również wykonywać czynności służbowe, zawodowe, czy zarobkowe. To oznacza, że pracownicy powracający z Belgii czy Włoch nie są objęci zwolnieniem z kwarantanny. Natomiast zwolnienie dotyczy np. pracowników delegowanych powracających z Niemiec, jak i obywateli Niemiec, którzy w celach zawodowych czy służbowych muszą wjechać do Polski.

 

Zwolnienie nie jest limitowane warunkiem pracy przy granicy, czy częstym przekraczaniem granicy. Dotyczy wszystkich osób, które spełniają ww. przesłanki, a zatem również kierowców, pracowników delegowanych, osób będących w podróżach służbowych. Jedyny wyjątek stanowią osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Te dwie grupy zawodowe nadal podlegają kwarantannie. 

Czytaj w LEX: Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne >

Aby skorzystać ze zwolnienia należy jednak przy przekraczaniu granicy przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokumenty, z których wynika cel wyjazdu i miejsce wykonywania czynności. Może to być umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, zlecenie podróży – podkreśla Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Czytaj również: Pracujący tuż za granicą przejdą do pracy bez kwarantanny