Użytkownik LEX Kadry zastanawia się, czy prawidłowe będzie działanie pracodawcy, który chce wydać pracownikom bony towarowe o wartości od 400 do 700 zł - w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Widełki uprawniające do otrzymania bonów są tak skonstruowane, że obejmują wszystkich pracowników firmy. Czy taki sposób wydania bonów z ZFŚS jest prawidłowy?

Ekspert wyjaśnia: Postępowanie pracodawcy jest poprawne.

Sprawdź w LEX: Świadczenia świąteczne z ZFŚS – oskładkowanie i opodatkowanie >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać ?

Zgodnie z art. 8 ust. 1-2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

 


Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Sprawdź w LEX: Formy wykorzystywania ZFŚS >

W efekcie zróżnicowanie bonów w oparciu o regulamin ZFŚS i kryterium dochodowe jest w pełni poprawne. Autor sugerowałby jednak zastąpić bony kartami przepłaconymi, a najlepiej pieniędzmi - unikamy wtedy wielu problemów i możemy skorzystać ze zwolnienia od podatku do kwoty 1000 zł.

Czytaj na Prawo.pl: Choinka w biurze może być kosztem podatkowym >

 


Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy karty podarunkowe są zwolnione z podatku dochodowego? >

Procedura: Zwolnienie od podatku świadczeń z ZFŚS >

Działalność socjalna pracodawcy >

Procedura: Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych w związku z finansowaniem działalności socjalnej >

Czy należy robić odpis na ZFŚS w przypadku pracownika na urlopie bezpłatnym? >