W praktyce agile często przejawia się stosowaniem wybranych elementów, takich jak: adekwatna kultura organizacyjna, pryncypia, zespoły scrumowe, nowe rozumienie ról w zespołach czy sposób współpracy z klientem i planowania działań. Niezależnie od formy agile pojawił się jako środek do bardziej efektywnego odpowiadania na potrzeby klienta oraz wyzwania stwarzane przez konkurencję i rynek pracy. Jest to także odpowiedź na potrzebę poszukiwania poprawy efektywności przy ograniczonych zasobach. PKO Finat, będąc spółką technologiczną z Grupy Kapitałowej Banku PKO BP, stale doświadcza tego typu wyzwań. Po wielo­letniej pracy zespołów scrumowych naturalne było rozszerzanie ich metod i praktyk na inne obszary firmy, w tym HR.

Czytaj też: Możliwość częściowej pracy z domu przyciąga kandydatów >

W szerokim rozumieniu kultura agile’owa mocno koresponduje z obszarem HR-owym. Należy w tym przypadku pamiętać, że zwinne podejście do realizacji projektów to nie tylko rozwijanie i tworzenie produktów z wykorzystaniem aktywności znanych m.in. ze scrumu, takich jak: daily, planowanie i przegląd sprintu czy retrospektywy. Kluczowym elementem jest zmiana sposobu postrzegania pracy z klientem, także wewnętrznym, oraz odejście od zwyczajowo przyjętej formy realizacji projektów według szczegółowo ustalonego planu na rzecz kluczowych wartości przekazywanych przez agile: współpracy z klientem, responsywności w obliczu zmian, współpracy i interakcji, co w pełni wpisuje się w obszar HR-u.


Aby budować zwinne przedsiębiorstwo lub też zwinny HR w zwinnej firmie, poza sprzyjającą kulturą organizacji oraz wykorzystaniem narzędzi wspomagających konieczne jest zdefiniowanie procesów, które wspierają elastyczność i jednocześnie dotykają całej organizacji.

Czytaj też: Jak napisać ogłoszenie o pracę, które przyciągnie najlepszych kandydatów >

Dla HR-u skutecznie tworzącego rozwiązania dla biznesu szczególne znaczenie mają trzy kwestie. W pierwszej kolejności jest to dostarczenie usługi odpowiadającej na potrzeby klienta. Kolejnymi istotnymi elementami, które w efekcie przyjęcia zwinnego sposobu pracy są możliwe do osiągnięcia, to skrócenie okresu oczekiwania na przygotowane rozwiązanie, a także otrzymanie pierwszej jego wersji jako elementu gotowego do użycia.

Agile nie jest jednak idealną receptą na każdą potrzebę, także dla HR-u. Więcej na ten temat w artykule "Responsywność, współpraca i interakcja", opublikowanym w październikowym numerze Personelu Plus.

Sławomir Facon, dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem w PKO Finat, członek think thanku HR Influcencers

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

HR business partner >

Nowoczesne metody i techniki w HR >

Kultura organizacyjna a role i zadania działów HR >

Dział personalny (HR) - profile stanowisk >

Zarządzanie talentami >