Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w tzw. małym ZUS dla przedsiębiorców. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. Według szacunków z nowej formuły programu może skorzystać nawet 320 tys. przedsiębiorców.

ZUS będzie rozpatrywał wnioski złożone przed 1 lutym

Prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. - One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna ulga na start, a następnie dwa lata pasa startowego – preferencyjnych składek opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne – mówi prof. Uścińska.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik może od lutego skorzystać z małego ZUS plus, jeśli z działalności nie przekracza przychodu w limicie 120.000 zł?  >

Jak podkreśla, od lutego w małym ZUS Plus zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. - Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku – wskazuje prezes ZUS.

Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc.  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,20 zł).

Sprawdź w LEX: Czy prawo do skorzystania z małego ZUS plus jest uzależnione od tego, czy w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przedsiębiorca już wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą? >

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń na małym ZUS po zmianach.

 

Dariusz Fuchs, Katarzyna Malinowska, Dorota Maśniak

Sprawdź  
POLECAMY

Jak można zgłosić się do małego ZUS

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z małego ZUS i spełnia warunki do ulgi, powinien zgłosić się maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj w LEX: Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci przedsiębiorca? >

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już od stycznia 2020 r. korzystają z małego ZUS na dotychczasowych zasadach i chcą kontynuować korzystanie z ulgi według nowych zasad. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).

 

Sprawdź również książkę: Kontrakty na rynku ubezpieczeń >>


Pozostałe warunki do małego ZUS– bez zmian

Od 1 lutego mały ZUS jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko ta osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z małego ZUS wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Sprawdź w LEX: Czy przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS, jeśli wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, jeśli zatrudnienie ustało w 2018 r.?  >

Przypomnijmy, że mały ZUS można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Z małego ZUS można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie biznes.gov.pl oraz www.zus.pl.

Czytaj również: Od lutego zmiany w „małym ZUS”>>