27 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania. Rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2017 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia dwóch edycji składania wniosków w roku (marzec i wrzesień; dotychczas składanie wniosków możliwe było tylko jeden raz w roku), a także dodatkowych preferencji dla osób wychowujących dzieci oraz wprowadzenia orientacji programu również na realizację senioralnej polityki mieszkaniowej.

Resort budownictwa poinformował, że nowelizacja uwzględnia realizację założeń przyjętych w rządowym programie wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. "Przyjęty przez rząd dokument zawiera rozwiązanie, w wyniku którego premiowane będą zarówno te przedsięwzięcia, które przeznaczone będą nie tylko dla rodzin z dziećmi, których niepełnosprawność powstała w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, ale również dla tych, w których dzieci w okresie późniejszym zachorowały lub uległy wypadkowi, czy też innemu zdarzeniu losowemu, w skutek czego uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności" - wskazano w komunikacie.

Ponadto podkreślono, że działania rządu, w tym w szczególności Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, mają służyć poprawie dostępności mieszkań w Polsce, m.in. w sektorze szeroko rozumianego społecznego budownictwa czynszowego. Powyższe, jak wskazuje resort, stanowi realizację działań w ramach II filaru programu Mieszkanie Plus, będącego podstawą Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów