Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii że od 15 maja do 5 czerwca przejazd pojazdami samochodowymi  przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. W konsekwencji zdaniem rzecznika, najmniejsi przewoźnicy ograniczeni są do przewożenia kilku osób, podczas gdy większe podmioty mogą w ramach jednego pojazdu przewozić zdecydowanie większą liczbę osób.

Zdaniem rzecznika, obecne ograniczenia w tym zakresie są zbyt restrykcyjne, nieuzasadnione i niespełniające zakładanych celów. Rzecznik MŚP w piśmie do Ministra Zdrowia ponownie wskazał, że taka sytuacja powinna ulec zmianie i ograniczenie to powinno w tym przypadku zostać zniesione.