Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. przyszłoroczna pensjabędzie wyższa o 70 zł. W 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi nowiem 1680 zł.

Rząd ustalił wysokość płacy minimalnej w 2015 r., ponieważ Komisja Trójstronna nie przyjęła wspólnego stanowiska - w pracach Komisji od ponad roku nie uczestniczą związki zawodowe. Rada Ministrów określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. w wysokości 1750 zł.

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze. 

Więcej o wzroście minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. znajdizesz na www.kadry.abc.com.pl