O nagrodę spośród każdej z 7 kategorii rywalizować będzie 18 projektów wybranych spośród 273 zgłoszeń. Nagrody przyznawane są w kategoriach:
- Obiekt turystyczny (hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
- Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)
- Zabytek (obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne)
- Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
- Turystyka aktywna (ścieżki rowerowe, szlaki wodne lub turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
- Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy)
- Miejsce przyjazne dzieciom (parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej).

Internauci również mogą wybrać zwycięzcę. Do 2 maja 2014 r. każdy może oddać swój głos na stronie www.polskapieknieje.gov.pl.