Monografia Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom I jest efektem kilkuletniej pracy zespołu specjalistów z zakresu prawa cywilnego i podatkowego, którzy postawili sobie za cel przedstawienie instytucji prawnej, jaką jest nieruchomość, tak w ujęciu prawa cywilnego, jak i podatkowego. 

Autorzy wskazują na dynamikę zmian społeczno-gospodarczych w naszym kraju, która uzasadnia konieczność adaptowania do nich obowiązujących przepisów, szczególnie prawa cywilnego jak i  podatkowego. Zmiany jednak podążają w różnych kierunkach. Z  jednej strony poszerza się zakres instrumentów prawnych umożliwiających i ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, co związane jest najczęściej z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw oraz dostosowaniem do rozporządzeń unijnych.

Z drugiej strony wprowadza się ograniczenie w obrocie nieruchomościami rolnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Wprowadzono je ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. Istotne zmiany nastąpiły także w ostatnim czasie w prawie podatkowym - wskazują Autorzy. 

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom I
Stefan Babiarz (red. naukowy), Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa Stefańska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


- Materia pracy jest niezwykle obszerna i wymagała od Autorów benedyktyńskiej wręcz pracy, która niewątpliwie zakończyła się pełnym sukcesem. Niezwykle rzadko w nauce prawa podejmowane są próby tak kompleksowych opracowań, przy czym w rozprawie zastosowano z powodzeniem koherencję rozwiązań cywilnoprawnych z regulacjami podatkowymi - wskazuje prof. dr hab. Adam Jedliński.

W monografii przedstawione zostały także poglądy Autorów na zagadnienia związane z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1271) oraz wyroku TK z dnia 19 lipca 2016 r., Kp 3/15, OTK-A 2016, poz. 66.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, urzędników, a także zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Będzie również pomocna dla wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu korzystania z obrotu nieruchomościami.