Remont placówki obejmował m.in. remont elewacji, wykonanie iluminacji budynku, dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż windy obsługującej wszystkie kondygnacje. Dobudowano także nowe skrzydło. Inwestycja znajdowała się na liście rezerwowej projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach II naboru konkursowego dla działania 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa w tej sprawie została podpisana 13 marca 2013 r.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,8 mln zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 5,73 mln zł.
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego jest regularnie dofinansowywana. Największe dotacje przekazywane przez MKiDN pochodzą z funduszy europejskich: wsparcie otrzymało już 28 projektów szkół i uczelni artystycznych, na kwotę przeszło 555 mln zł, o łącznej wartości projektów powyżej 766 mln zł.

(www.mkidn.gov.pl)