Pytanie
Jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nabyłem od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej działkę na podstawie aktu notarialnego w roku 2009. Na działce o powierzchni około 10.000 m znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni około 100 m. W roku 2010 zarejestrowałem działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i zarejestrowałem się jako podatnik czynny do celów podatku VAT. Rozpocząłem prowadzenie autokomisu na opisywanej działce. Istniejący budynek służył mi jako biuro autokomisu. Od 2011 r. na tej działce rozpocząłem budowanie lokalu użytkowego z intencją otworzenia w nim warsztatu blacharsko-lakierniczego. Od nabywanych materiałów budowlanych oraz usług związanych z budową odliczałem podatek naliczony (korzystałem również ze zwrotów podatku VAT od mojego organu podatkowego). Obecnie - najprawdopodobniej jeszcze w 2013 r. w grudniu lub na początku 2014 r. zamierzam zbyć cała działkę wraz z lokalem służącym mi jako biuro oraz budynkiem (nie został odebrany jako ukończony) warsztatowym. Po zbyciu zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Opisanej działki nie wprowadziłem do ewidencji środków trwałych. Wszelkie pozwolenia zostały wydane na mnie jako na osobę fizyczna z podanym adresem zamieszkania. Nigdy nie mieszkałem na opisywanej działce - mam inny adres zamieszkania i zameldowania. Działka posiada jeden numer księgi wieczystej.
Z jaką stawką VAT powinienem zbyć działkę?
Czy cała działka powinna być zbyta przeze mnie jako przedsiębiorcę?