W przyszłym roku więcej zapłacimy za wycięcie drzew czy usunięcie krzewów. Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt obwieszczenia w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011.

Zgodnie z tym projektem za jeden centymetr obwodu wyciętej topoli zapłacimy 12,51 zł. (obecnie stawka jednostkowa opłaty za 1 cm wynosi 12,39 zł). W przypadku wycięcia morwy lub jesionu trzeba będzie zapłacić 34,03 zł za każdy centymetr obwodu – 0,34 zł więcej niż obecnie. Natomiast za dąb czy buk stawka opłaty wyniesie 0,82 zł więcej niż dziś, czyli 82,77 zł. Najwyższe stawki – za jodłę czy cis – wyniosą 312,22 zł za każdy centymetr obwodu. Obowiązujące obecnie stawki wynoszą 309,13 zł. Wyższe będą też kary za zniszczenie kwietników i trawników. Za 1 mkw. zniszczonego kwietnika kara wyniesie 456,78 zł. Za taką samą powierzchnię zniszczonego trawnika będzie trzeba zapłacić 53,19 zł. Jest to o 0,53 zł więcej niż w tym roku.

Źródło: Gazeta Prawna, 17 września 2010 r.