W okresie od października do grudnia 2011 r. najłatwiej było znaleźć chętnych na lokale mieszkalne z drugiej ręki we Wrocławiu, co zajmowało przeciętnie 106 dni. W Warszawie poszukiwania drugiej strony transakcji trwało średnio 3 dni dłużej. W rozpatrywanym gronie najdłuższy czas ekspozycji, potrzebny na znalezienie kupca lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego został odnotowany w Krakowie – 115,7 dni. W najbliższej przyszłości należy spodziewać się dalszego stopniowego wydłużania czasu wymaganego do znalezienia chętnych. Taki rozwój sytuacji będzie przede wszystkim efektem spowalniającego tempa wzrostu PKB oraz obniżającej się zdolności kredytowej Polaków. Można się spodziewać, że osoby zastanawiające się nad kupnem lokum będą raczej wstrzymywać się z ostateczną decyzją przesuwając ją na później. Z kolei głównym argumentem, który będzie w stanie ich przekonać do zakupu będzie obniżka ceny w związku z czym obecnie można zakładać dalsze spadki cen lokali mieszkalnych.

Źródło: Emmerson S.A., informacja własna, stan z dnia 30 stycznia 2012 r.