Ustawa, która zmieniła zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Nowy system wspierania inwestycji przyniósł przełomowe rozwiązania m.in. rozszerzył zasięg terytorialny Specjalnych Stref Ekonomicznych z 0,08% obszaru kraju na teren niemal całej Polski, zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, sytuacji gospodarczej w regionie i jego strategicznych potrzeb w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

- Bardzo mnie cieszy, że w 2 tygodnie po wejściu w życie rozporządzeń do ustawy o wspieraniu inwestycji mamy już pierwszego beneficjenta tych zmian, a kolejne decyzje w innych strefach są na finiszu. To pokazuje jak bardzo nowy system wspierania inwestycji był potrzebny i oczekiwany przez przedsiębiorców. Co ważne, nowe zasady zaprojektowaliśmy tak, by mogły z nich w większym stopniu korzystać rodzime przedsiębiorstwa. I są tego efekty. Pierwszy beneficjentem wsparcia na nowych zasadach jest polska spółka Plastica - część Grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., działającej z powodzeniem od ponad 65-lat. Satysfakcja jest tym większa, że inwestycja ma charakter innowacyjny i związana jest z jednym ze strategicznych sektorów wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka Plastica z Frydrychowa, w gminie Kowalewo Pomorskie, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, zadeklarowała inwestycję o wartości 82 mln zł oraz zatrudnienie 10 nowych pracowników. We Frydrychowie spółka zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego zakładu produkującego wyroby higieniczne i medyczne. Powstaną nowoczesne linie produkcyjne. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to wrzesień 2021 r.

Grupa TZMO liczy 56 spółek w Polsce i za granicą, w których zatrudnia 7600 pracowników. Ich produkty dostępne są na ponad 80 rynkach – w Europie, Azji, Afryce. Produkty TZMO S.A. powstają w oparciu o najnowocześniejsze technologie na świecie.
- Ta decyzja to przypieczętowanie zmian, które były oczekiwane przez inwestorów od kilkunastu lat. Dziś otwieramy nowy rozdział w historii specjalnych stref ekonomicznych i co najważniejsze zarówno inwestorzy, jak strefy są do tego procesu dobrze przygotowani. Pamiętajmy, że spółki zarządzające odgrywają teraz nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji. Będą głównym punktem kontaktu w regionie, centrum wiedzy dla inwestora. Stawiamy na ambitne przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ na naszą gospodarkę. Nie mam wątpliwości, że nowe prawo istotnie zmieni pejzaż gospodarczy kraju – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

- Jesteśmy dumni, że nasza Strefa jako pierwsza w kraju udzieliła wsparcia w ramach nowych przepisów strefowych – zaznaczył wiceprezes Pomorskiej SSE Paweł Lulewicz.