Spółka wystąpiła o interpretację dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości montażu paneli fotowoltaicznych. Urządzenia te, służące do wytwarzania energii elektrycznej, miały być mocowane do gruntu za pomocą specjalnego systemu kotew, palowania czy też za pomocą płyt betonowych.


W opinii spółki montowane panele fotowoltaiczne nie są budowlą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), a za budowlę może być jedynie uznany system mocowania paneli do gruntu.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>