Spółki zbierają pieniądze na zakup atrakcyjnych działek pod inwestycje. Ceny spadły nawet o 40 proc., ale trzeba mieć gotówkę. Polnord szuka gotówki na inwestycje w Londynie, gdzie prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami strategicznymi .

Prezes firmy, Wojciech Ciurzyński, przyznaje w mediach, że chodzi o przynajmniej 100 mln euro. Jeśli zgodę wyrazi zgromadzenie wspólników, podwyższony zostałby kapitał spółki i nowi inwestorzy zostaliby akcjonariuszami firmy. Poza tym Prokom Investment, główny udziałowiec Polnordu, szuka chętnego na pakiet akcji dewelopera. – Mamy 4 mln własnych akcji, które możemy wprowadzić na rynek – tłumaczy w dzienniku Rzeczpospolita Ciurzyński. – Prokom intensywnie działa, by sprzedać przynajmniej 2 mln z nich. Powinniśmy z tej transakcji dostać ok. 100 mln zł. Rozmowy trwają i jestem przekonany, że uda się szybko sfinalizować transakcję – dodaje. Spółka chce w najbliższych miesiącach kupować działki. Do końca roku chce wydać na to przynajmniej 50 mln zł.

Wojciech Ciurzyński ma 57 lat, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu eksportu budownictwa na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS oraz studium dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Od 2000 r. działa w branży deweloperskiej. Do 27 lutego 2007 r. był wiceprezesem Zarządu „PKO Inwestycje” Sp. z o.o., odpowiadającym za realizację projektów inwestycyjnych „Marina Mokotów”, „Nowy Wilanów”, „Apartamenty w Sopocie”. W ramach nadzoru właścicielskiego z ramienia „PKO Inwestycje” nadzorował działalność takich firm deweloperskich, jak: „Fort Mokotów” Sp. z o.o., realizującej projekt budowy 1500 mieszkań przy ulicach Racławickiej i Żwirki i Wigury w Warszawie, „Wilanów Inwestycje” Sp. z o.o. – 2000 mieszkań w Wilanowie, oraz „Pomeranka” Sp. z o.o. – 500 mieszkań w Jelitkowie, nadmorskiej dzielnicy Gdańska.

POLNORD SA to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie działa 16 spółek celowych realizujących projekty deweloperskie w różnych miastach Polski i poza jej granicami. - Mamy największy wśród polskich deweloperów bank ziemi, który pozwala już obecnie zrealizować ok. 1.4 mln m2 powierzchni mieszkalnej i użytkowej. Poszczególne spółki realizują lub przygotowują do realizacji projekty w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Lublinie, Wrocławiu. Horyzont czasowy niektórych zadań sięga 2013 roku - mówi Wojciech Ciurzyński.