Prezes KZGW Iwona Koza została upoważniona i zobowiązana do m.in. sporządzenia szczegółowego harmonogramu procesu włączenia KZGW i regionalnych zarządów gospodarki wodnej do Wód Polskich, oszacowania kosztów tych czynności oraz innych działań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu organizacji Wód Polskich, tak by od 1 stycznia 2018 r. nowa instytucja realizowała swoje zadania statutowe. Zastępca Prezesa KZGW Robert Kęsy został upoważniony do współuczestniczenia w tych działaniach.

Źródło: www.kzgw.gov.pl, stan z 20.11.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami