Pytanie
Podatnik (osoba fizyczna) wydzierżawił grunty rolne o łącznej powierzchni 2,08 ha drugiemu podatnikowi. Umowa została zawarta na 10 lat do celów emerytalno-rentowych. Zatem płatnikiem podatku rolnego od gruntów jest dzierżawca, a nie wydzierżawiający. Wydzierżawiającemu zostały tylko grunty rolne poniżej 1 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.
Czy wydzierżawiający jest obowiązany płacić podatek rolny od ww. gruntów, które mu pozostały stawką jak od gruntów pozostałych, czy jak od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne?
Czy powinien opłacać podatek od nieruchomości za budynki gospodarcze, czy nadal przysługuje mu zwolnienie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?