Pytanie
Świadczymy usługi stałej obsługi prawnej. Od maja wydłużyliśmy termin płatności do 60 dni od daty wykonania usługi. W związku z tym rozpoznamy obowiązek podatkowy w VAT w dacie zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności. W ramach obsługi prawnej wykonujemy obsługę administracyjną oraz nadzór w zakresie gospodarki magazynowej oraz logistyki.
Czy także w przypadku tych usług należy rozpoznać obowiązek podatkowy na tej zasadzie?
Zawarliśmy umowę ramową, w ramach której wykonujemy usługę serwisową urządzeń, usługę magazynowania urządzeń, obsługę prawną, rozliczanie i przygotowywanie analiz i raportów ze sprzedaży oraz usługę przechowywania dokumentów.
Czy dotyczą jej te same zasady?