Warszawskie śmieci na ostatniej prostej

Lekaro, Sita Polska oraz MPO będą odbierać śmieci od warszawiaków od lutego 2014 r. 9 września rozstrzygnięto przetarg na obsługę wszystkich dziewięciu obszarów, na jakie podzielona została stolica.

"Po sprawdzeniu wszystkich ofert wybraliśmy optymalne propozycje. Wyłonieni wykonawcy będą, począwszy od lutego przyszłego roku, odbierać śmieci od mieszkańców stolicy i dbać o ich przetworzenie. Dzięki wprowadzeniu systemu pomostowego, na sfinalizowanie umów mamy jeszcze ponad 4 miesiące. Przed nami ustalenie dokładnego harmonogramu odbierania śmieci z poszczególnych nieruchomości oraz akcja informacyjna dla mieszkańców" – mówiła po ogłoszeniu informacji o rozstrzygnięciu przetargu Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Firmom uczestniczącym w postępowaniu przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na wybór najkorzystniejszej oferty w ciągu 10 dni od powzięcia informacji o wyborze. Oznacza to, że odwołania mogą być składane do 19 września. KIO w ciągu około 14 dni rozstrzygnie ew. odwołanie. W związku z tym, planowany termin zawarcia umowy to pierwsza połowa października.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg ogłoszony w stolicy został unieważniony, a od 1 lipca funkcjonuje tu system pomostowy. Utrzymano dotychczas obowiązujące umowy, ale to miasto jest płatnikiem faktur za odpady komunalne. To ono zwraca operatorowi bezpośrednio koszty usługi świadczonej na rzecz właściciela nieruchomości. 

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.um.warszawa.pl, stan z dnia 10 września 2013 r.

Data publikacji: 10 września 2013 r.