Warszawa: precedensowe postanowienie NSA w sprawie wstrzymania budowy ekranów akustycznych

Ekrany akustyczne chronią przed nadmiernym hałasem – to oczywiste. Ale w niektórych miejscach chronią dodatkowo przed … klientami. Ekran dźwiękoszczelny odgradza, zasłania przedsiębiorcę, staje się on niewidoczny, klienci nie mają do niego dostępu - w efekcie firma nie zarabia. NSA otworzył takim przedsiębiorcom furtkę.

Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał 29 kwietnia br. budowę ekranów akustycznych w ciągu ulic Marsa-Żołnierska w Warszawie do czasu wyroku, który może zupełnie zahamować tę inwestycję. Chociaż w tej sprawie wciąż nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia, to orzeczenie NSA otwiera furtkę innym przedsiębiorcom, którym budowa ekranów akustycznych przeszkadza lub uniemożliwia prowadzenie działalności. Dotychczas sądy raczej nie przyjmowały ich argumentów.

Prawnicy reprezentujący przedsiębiorców argumentowali przed NSA, że budowa ekranów akustycznych i brak możliwości zjazdu z ulicy Marsa w Warszawie uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej wielu przedsiębiorcom, czego konsekwencją może być likwidacja ich działalności, bankructwa firm oraz liczne zwolnienia (przy inwestycji przy ul. Marsa szacowana liczba zwolnień wynosiła około 200 osób). Prawnicy wytknęli też w skardze kasacyjnej do NSA uchybienia w postaci braku dokonania przez organ administracyjny ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko po tym jak 23 października zmieniło się rozporządzenie

Waga postanowienia NSA jest duża, ponieważ dotychczas wojewódzkie sądy administracyjne odmawiały przedsiębiorcom wstrzymania wykonania decyzji w sprawie budowy ekranów akustycznych.

 – Samo postanowienie NSA stanowi także wskazówkę dla innych przedsiębiorców mających podobne problemy w innych częściach kraju, bo to nie jest tylko problem Warszawy i ulicy Marsa, jest to problem większości miast, w których prowadzono tego typu inwestycje, na których montowano ekrany akustyczne, nieprzezroczyste – wyjaśnia Sebastian Pietrzyk, prawnik z Kancelarii Pietrzyk Orzechowski Wojtowicz, która reprezentuje warszawskich przedsiębiorców.

Kolejna rozprawa przed NSA odbędzie się 26 czerwca br. Wtedy sąd może wydać wyrok.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 10 maja 2013 r.

Data publikacji: 10 maja 2013 r.