Realizowany od 2014 r. projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” jest unikalny ze względu na kompleksowość i skalę. Warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w Unii Europejskiej – obejmuje blisko 1800 km sieci i 19 tysięcy obiektów. Wszystkie te parametry sprawiają, że sieć pokrywa niemal 80% zapotrzebowania stolicy na ciepło.

– Jesteśmy pionierami na skalę światową i od razu wprowadzamy tak bardzo innowacyjne rozwiązania w takiej skali. Dzięki tej inwestycji sztuczna inteligencja będzie współdziałać z człowiekiem w celu optymalizacji pracy sieci, ale również dla ochrony środowiska naturalnego – mówi Jacky Lacombe, prezes zarządu Veolia Energia Warszawa S.A.

Projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” obejmował m.in. wdrożenie systemu telemetrii, czyli przesyłu wartości pomiarowych oraz telesterowania, umożliwiającego sterowanie na znaczną odległość dla 2500 węzłów cieplnych w Warszawie oraz modernizację trzech przepompowni. Dzięki temu usprawnione zostało monitorowanie parametrów pracy warszawskich węzłów oraz pozwoliło na zdalne dostosowywanie pracy sieci do potrzeb mieszkańców.

– Projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza realizowany przez spółkę Veolia Energia Warszawa przybliża stolicę do modelu smart city. Choć zarządzać nim będzie konkretny podmiot, to z efektów pracy systemu ciepłowniczego skorzystać będą mogli wszyscy użytkownicy – mówi wiceprezydent Kaznowska.

Więcej informacji o tym projekcie: www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-ma-inteligentn-sie-ciep-ownicz

Źródło: www.um.warszawa.pl, stan z 27.10.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami