To dobra informacja dla inwestorów zagranicznych, bo pokazuje, że w Polsce poprawiają się warunki do prowadzenia działalności gospodarczej - uważa dr Małgorzata Starczewska-Krzysztofek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. To także pozytywny sygnał dla naszych przedsiębiorców, ponieważ świadczy o tym, że mimo licznych przeszkód, można jednak coś zrobić dla ułatwienia funkcjonowania biznesu w takich dziedzinach jak: uzyskiwanie pozwoleń na budowę czy zakładanie firm. Bardzo poprawiliśmy w rankingu pozycję, jeśli chodzi o uzyskiwanie pozwoleń na budowę. Stało się to przede wszystkim dzięki istotnemu obniżeniu ich kosztów. Liczba procedur zmniejszyła się bowiem tylko z 19 do 18, a czas potrzebny na załatwienie pozwolenia skrócił się o 3 dni, ze 164 do 161. Ale ta zmiana spowodowała wyłom w biurokratycznym murze, którego przedsiębiorcy nie mogli sforsować od lat. Rząd przygotował projekt kodeksu budowlanego, który powinien usprawnić proces inwestycyjny. A to jest warunek eliminowania barier przy rozpoczynaniu nowych inwestycji, których tak bardzo potrzebujemy. Bez nich nasz wzrost gospodarczy będzie słabszy, a zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy znacznie mniejsza.
Poważny problem mamy natomiast z rozliczaniem podatków. W rankingu jesteśmy na 113 miejscu na 189 państw. Z tegorocznych badań małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonych przez Konfederację Lewiatan, wynika że dla ponad 69 proc. firm regulacje dotyczące podatku VAT są nieprzejrzyste, niejednoznaczne i stanowią poważne utrudnienie w działalności gospodarczej. Dla ponad 65 proc. firm przeszkodą w prowadzeniu biznesu jest niska przejrzystość i jednoznaczność systemu podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Ciągle 60 proc. przedsiębiorstw mówi, że procedury administracyjne i koszty z nimi związane są barierą, którą trudno pokonać.