Pytanie
Podatnik prowadzący książkę przychodów i rozchodów podpisał w listopadzie 2012 r. kontrakt na usługi marketingowe związane ze sprzedażą towarów. Kontrakt został zawarty na 5 lat. Z tytułu kontraktu otrzymał zaliczkę w wysokości 99% wartości całego kontraktu. Zgodnie z kontraktem okres rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy. Wysokość należnej premii za usługi marketingowe rozliczane jest w cyklach 6-miesięcznych.
Jak powinien podatnik wykazywać przychód z tytułu realizacji kontraktu?
Czy cała wartość kontraktu powinna być podzielona na 60 miesięcy i jako przychód co miesiąc powinno wykazywać się 1/60 kontraktu?
Czy w związku z tym za rok 2012 należy już wykazać przychód w wysokości 2/60 czy też należy przychód wykazać dopiero po zakończeniu cyklu rozliczeniowego czyli po upływie 6 miesięcy tj. w kwietniu 2013 r.?