Pytanie
Podatnik (PKPiR, czynny podatnik VAT) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali mieszkalnych. Jeden z najemców nie reguluje swych zobowiązań. Wynajmujący wypowiedział umowę najmu lokalu. Mimo wszystko, najemca nadal użytkuje lokal mieszkalny. Właściciel lokalu nie czyni starań o odzyskanie lokalu (nie podejmuje kroków w celu wydania rzeczy np. poprzez eksmisję nierzetelnego lokatora). Prowadzi jedynie procedury windykacyjne (wezwania do zapłaty i monity ostateczne) oraz wysyła zawiadomienia o wysokości zaległości. W tym stanie rzeczy należy uznać, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z "dorozumianym przedłużeniem umowy najmu". W konsekwencji należy stwierdzić, iż odszkodowanie otrzymane przez wnioskodawcę jest de facto wynagrodzeniem za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym określone przez wynajmującego wynagrodzenie za korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie faktury. Faktura wystawiana jest z treścią "Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu".
Czy w zaistniałej sytuacji przychód wykazany na podstawie wystawionej faktury stanowi przychód z działalności gospodarczej w dniu wystawienia dokumentu, czy dopiero w terminie faktycznej zapłaty?