Pytanie
Otrzymałam od klienta wyciąg z Polbanku EFG z datą wydruku dnia 31 maja 2011 r. oraz adnotacją: dokument wygenerowany elektronicznie dnia 6 czerwca 2011 r. godz.: 14:59:44.
Do którego miesiąca winny być zaksięgowane koszty (PKPiR - metoda uproszczona)?
Kwoty są duże bo dotyczą odsetek od kredytu.
W ciągu roku nie ma zbyt wielkiego zmartwienia (zaksięguję w następnym miesiącu) ale co na koniec roku?