Pytanie
Biuro rachunkowe przygotowuje listy płac dla klientów zatrudniających pracowników oraz deklaracje do ZUS. Firmy dokonują wypłaty wynagrodzeń (przeważnie gotówką) na ostatni dzień każdego miesiąca i z tą datą biuro księguje wynagrodzenia w kosztach danej firmy. Klienci nie dostarczają w terminie wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę składek ZUS bądź w ogóle ich nie dostarczają.
Czy w takiej sytuacji biuro popełni błąd księgując w kosztach składki ZUS od pracowników w następnym miesiącu po upewnieniu się, że składki zostały zapłacone?