Pytanie
Firma transportowa (osoba fizyczna) podpisała zlecenie na usługę transportu z firmą z Rosji: usługa przewiezienia ładunku (maszyna dla przemysłu drzewnego) z Niemiec do Omska. Wykonanie zlecenia wymagało wyjazdu 8 zestawów (tj. ciągnik wraz z naczepą jako 1 zestaw). Ładunek (maszyna) była przewożona w częściach na każdym zestawie. Zgodnie z umową na wykonanie usługi firma rosyjska wpłaciła 50% wartości zlecenia (88.000 euro) w dniu 30 listopada 2011 r. Faktura VAT została wystawiona nie jako zaliczkowa, wpłata ta stanowiła pokrycie kosztów uzyskania zezwoleń niemieckich, polskich, białoruskich, rosyjskich na przewóz ładunków, koszty konwoju i pilotażu, koszty paliwa (częściowo). Towar został rozładowany i odebrany w dniu 30 grudnia 2011 r. (7 zestawów) i dnia 3 stycznia 2012 r. ostatni zestaw. Zestawy wróciły do Polski w dniu 10 i 11 stycznia 2012 r. W dniu 11 stycznia 2012 r. wystawiono fakturę VAT na kolejne 88.000 euro. Dopiero po przywiezieniu dokumentów przewozowych (CMR) kontrahent zapłacił za fakturę wystawioną 11 stycznia 2012 r. w dniu 24 stycznia 2012 r.
Do przychodów jakiego roku należy wartość całego zleceni?
Chodzi o koszty transportu w roku 2011 czyli raty leasingowe, koszty paliwa, zezwoleń, konwoju, pilotażu, opłat za autostrady, delegacji pracowników (od dnia 30 listopada do dnia 31 grudnia 2012 r.) zostały ujęte w PKPiR w 2011 r.