Pytanie
Dwie osoby fizyczne zawarły za sobą w dniu 23 lipca umowę najmu okazjonalnego. Najemca chce wprowadzić się i tym samym rozpocząć najem w dniu 1 sierpnia.
W jakim terminie wynajmujący powinien zarejestrować taką umowę w urzędzie skarbowym - w ciągu 14 dni od daty podpisania, czy 14 dni od daty rozpoczęcia najmu?
Czy to prawda, że taką umowę należy zarejestrować przed pobraniem od najemcy jakichkolwiek pieniędzy?
Czy to prawda, że umowę tego typu pożna opodatkować jedynie podatkiem ryczałtowym 8,5%, czy też można opodatkować ten najem także na zasadach ogólnych (skala podatkowa)?