Pytanie
Osoba prowadząca PKPiR metodą memoriałową otrzymała w grudniu 2012 r. fakturę VAT na ratę leasingową (leasing operacyjne) zawierającą następujące dane:
- data wystawienia faktury: 18 grudnia 2012 r.,
- data sprzedaży: 5 stycznia 2013 r.,
- termin zapłaty: 5 stycznia 2013 r.,
- treść faktury: rata okresowa przypadająca w styczniu 2013 r. za używanie przedmiotu zgodnie z umową leasingu.
Podatek VAT z tej faktury odliczono w grudniu 2012 r.
W jakim miesiącu należy ująć powyższą fakturę w PKPiR - w grudniu 2012 r., czy w styczniu 2013 r.?