Pytanie
Spółka podpisała umowę na leasing samochodu osobowego. Będzie on wykorzystywany do celów mieszanych, tj. zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych. Umowa została podpisana na 5 lat, brak opłaty wstępnej, po wygaśnięciu umowy Spółka ma prawo wykupić przedmiot leasingu. W ocenie Spółki umowa spełnia warunki określone w MSR 17 dla leasingu finansowego. Ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w całości leasingobiorcy. Spółka nie ma prawa wypowiedzenia umowy. Cena netto zakupu samochodu wskazana w umowie leasingu wynosi 51.625,20 zł, a Spółka będzie obciążona 60 ratami po 720,96 zł netto + cena sprzedaży 16.520,06 zł. Suma wszystkich opłat netto wynosi 59.777,66 zł.
W jakiej wartości początkowej powinien zostać przyjęty środek trwały do amortyzacji bilansowej - kwocie 51.625,20 zł czy 57.562,10 zł (cena zakupu netto + 50% VAT niepodlegającego odpisowi)?
Na moment przyjęcia samochodu do użytkowania "nie będzie" kwoty VAT podlegającej odliczeniu i niepodlegającej odliczeniu. 50% VAT będzie odliczane z otrzymywanych faktur już po przyjęciu samochodu do użytkowania. Spółka sporządza sprawozdania zgodnie z MSSF.