Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy m.in. usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych - za zawarcie umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych w imieniu zleceniodawcy (firmy telekomunikacyjnej) otrzymuje prowizje.
Prowizje są wypłacane po wystawieniu faktury VAT, wystawionej na podstawie zestawienia generowanego i przesyłanego temu przedsiębiorcy przez firmę telekomunikacyjną. Zestawienia za dany miesiąc zwykle są otrzymywane po 15. dniu następnego miesiąca. Przykładowo zatem zestawienie za maj zostaje sporządzone i przekazane przedsiębiorcy po 15. czerwca i tego dnia najwcześniej można wystawić fakturę VAT za maj.
W którym miesiącu należy wykazać przychód z tej faktury?
Faktura dotyczy usług pośrednictwa za maj, ale nie ma możliwości by wystawić ją wcześniej.