Pytanie
Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Ze względu na wyjazd w delegację, podczas której świadczył pracę, polecono mu, aby w tym dniu rozpoczął pracę od godziny 10.00. Pracownik pracował zatem od godziny 10.00 do godziny 23.00.
Zatem zachowując przerwę 11-godzinnego odpoczynku, pracownik następnego dnia rozpoczął swą pracę od godziny 10.00.
Jak powinno wyglądać jego rozliczenie?
Czy jest prawidłowe, jeśli w następnym dniu, po odbytej delegacji, pracownik rozpoczął pracę o godzinie 10.00 i świadczył ją do 15.30?
Czy w następnym dniu, po odbytej delegacji, godziny od 7.30 do 10.00 należy zaliczyć do nieobecności płatnej usprawiedliwionej?