Pytanie
Wspólnicy trzyosobowej spółki jawnej (10%, 45%, 45% udziałów) w trakcie roku, w celu dokapitalizowania, mają zamiar wnieść aportem swoje przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowaną część) do dwuosobowej i istniejącej już spółki z o.o. (80% i 20% udziałów). W jednej i drugiej spółce jako wspólnicy występują te same osoby (rodzina), przy czym w spółce jawnej są to 3 osoby, zaś w spółce z o.o. - 2 osoby. Spółka jawna, po wniesieniu aportu, nie zamierza być udziałowcem spółki z o.o. Wspólnik, który nie występuje w spółce z o.o. jest skłonny zbyć swoje udziały (10%) na rzecz innego wspólnika. W związku z tym, że dwóch wspólników spółki z o.o., w ramach wniesienia aportu, "obejmie udziały" trzeciego wspólnika spółki jawnej istnieje prawdopodobieństwo powstania skutków podatkowych po jednej i drugiej stronie.
Jakie skutki podatkowe dla wspólników spółki z o.o. oraz nie będącego wspólnikiem spółki z o.o., wspólnika spółki jawnej, wywołuje wyżej opisane wniesienie aportu?
Czy darowizna udziałów spółki jawnej jednemu ze wspólników, przez wspólnika, który nie jest udziałowcem spółki z o.o., jeszcze przed wniesieniem aportu, będzie korzystniejsza podatkowo dla wszystkich stron transakcji?
Czy istnieje inne, bardziej korzystne podatkowo, rozwiązanie wyżej opisanej sytuacji?