Pytanie
Spółka z o.o. prowadząca rachunkowość zgodnie z MSR planuje w najbliższym czasie ponieść koszty na wytworzenie nowych programów finansowo-księgowych, które będą następnie przez spółkę sprzedawane potencjalnym klientom. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo ile sztuk wytworzonego programu spółka będzie w stanie sprzedać. Koszty związane z wytworzeniem ww. programów będą raportowane przez konsultantów współpracujących ze spółką w sposób pozwalający na określenie wysokości poniesionych kosztów. Poza tym część prac będzie zlecana do firm zewnętrznych, które następnie będą wystawiać na rzecz spółki faktury.
W jaki sposób spółka powinna ewidencjonować tak poniesione koszty wg MSR?
Czy powinna zawieszać koszty na "6" a następnie przyjąć je na "zapasy"?
Jeśli tak, to w jaki sposób/w jakiej wysokości w przypadku wystąpienia sprzedaży powinna obciążyć koszty działalności?
Czy jest możliwe potraktowanie ww. kosztów jako prace rozwojowe i po ich zakończeniu przyjęcie WNiP?