Pytanie
Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w 2011 r. zapłacone w 2011 r. odsetki i prowizję od uruchomionej linii kredytowej na 100.000 zł na zakup różnych akcji?
Umowa kredytowa jest zawarta na okres od września 2011 r. do września 2012 r. W 2011 r. w niektórych miesiącach wykorzystanie kredytu sięgało maksymalnie 60%. Za kredyt były kupowane, a następnie sprzedawane akcje, nawet do kilka razy w tygodniu. Są również przypadki zakupionych akcji, które nie zostały odsprzedane w 2011 r. Obrót akcjami następuje z wykorzystaniem linii kredytowej oraz własnych środków. Operacji kupna-sprzedaży jest kilkadziesiąt w ciągu jednego miesiąca
Jak prawidłowo przyporządkować odsetki i prowizję od kredytu do zrealizowanych dochodów z akcji?
Czy można zaliczyć w roku uruchomienia linii kredytowej odsetki i prowizję?