Pytanie
Spółka z o.o. jako wynajmujący - podpisała aneks do umowy najmu mówiący o tym, że wynajmujący udziela najemcy rabatu od czynszu za rok kalendarzowy 2012 w wysokości 5% rocznego czynszu za rok 2012 wynikającego z umowy i wskazana jest jedna kwota (zaokrąglona do pełnych złotówek) stanowiąca wyliczenie 5% z całego rocznego czynszu. W umowie zawarty jest kolejny punkt mówiący, że powyższy rabat zostanie potwierdzony wystawieniem faktury korygującej przez wynajmującego.
Jak w takiej sytuacji powinna wyglądać ta korekta?
Czy muszę w fakturze korygującej uwzględniać wszystkie numery faktur korygujących, czy wystarczy jak w polu korekta do faktury nr: zaznaczę wg załącznika i w załączniku będę miała wykazane wszystkie numery faktur razem z datą wystawienia, datą sprzedaży, kwota netto, brutto i VAT?
Czy w polu przed korektą mam się powołać na łączną kwotę wszystkich faktur wystawionych w 2012 r., a po korekcie kwotę z rabatem?
Kiedy tę korektę rozliczyć w VAT?