Pytanie
W maju 2006 r. wzięłam kredyt w kwocie 290.000 zł na sfinansowanie zakupu nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego. Inwestycja została oddana do użytku w 2008 r. Zakup mieszkania został sfinalizowany zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Odsetki od tego kredytu zostały przeze mnie uwzględnione po raz pierwszy w rozliczeniu PIT-37 za 2008 r. w następujący sposób: limit ulgi odsetkowej za 2008 rok wynosił 212.870 zł. Odsetki od kredytu zapłacone za lata 2006, 2007, 2008 wyniosły 15.000 zł., 212.870 zł / 290.000 zł = 73,40%; 15.000 * 73,40% = 11.010 zł – kwota odliczenia w zeznaniu rocznym za 2008 r.
W kolejnych latach limit ulgi odsetkowej się zmieniał w związku z tym wyliczam co roku nową proporcję i odliczam zgodnie z nią odpowiedni procent kwoty odsetek.
Przykładowo za 2011 r. limit ustalony na podstawie ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego z III kwartału poprzedniego roku wynosi 4657. A więc 70 * 4657 zł = 325.990 zł. Ostatecznie otrzymuję 325.990 zł / 290.000 zł = 112,41%. Odsetki od kredytu zapłacone przeze mnie w 2011 r. wyniosły 4560 zł. W rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2011 r. odliczyłam całą kwotę odsetek, tj. 4560 zł.
Czy moje odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej są prawidłowe?