Pytanie
Firmą wykonuje usługi transportowe. Za paliwo i opłaty drogowe, za które zapłata następuje za pomocą karty paliwowej E100, otrzymujemy faktury. Konto E100 musimy zasilać przed zakupem (czyli następuje przedpłata). Faktury są wystawiane przez oddziały E100, np. w Niemczech, Francji, Hiszpanii. Faktury są z VAT danego państwa. Firma fakturuje nas 2 razy w miesiącu: w połowie i na koniec. Otrzymujemy wówczas fakturę i notę, w której firma odlicza VAT, który dla nas odzyskuje. czyli np. faktura brutto na 200 euro i nota -31.93 euro. Księgujemy kwotę brutto za paliwo w koszty przeliczając po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, natomiast notę zaliczamy w przychody po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawiania noty. Firma E100 zwrot VAT rozwiązuje w ten sposób, że nie zwraca pieniędzy nam na konto tylko zwiększają one saldo E100 (jako zaliczka na przyszłe wykorzystanie przez naszą firmę). Licząc różnice kursowe na zobowiązaniach "zabieramy" zebrane wpłaty i zwroty VAT metodą FIFO. Przykładowo dnia 5 października 2013 r. wpłata 2000, dnia 6 października 2013 r. zwrot VAT z noty: 500 dnia 15 października 2013 r.: faktura wystawiona przez E100 brutto 2100. Liczymy różnicę między 2000 (5 października)+100 (z dnia 6 października), a fakturą na 2100.
Czy postępowanie nasze jest prawidłowe, że do obliczania różnic bierzemy kwotę brutto, gdyż podatek jest zagraniczny, a my nie mamy prawa do odliczenia?